Uncategorized @tr

Duyar Pompa’dan Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı’na Online Eğitim

Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı’na sulu yangın söndürme sistemleri konusunda Duyar Pompa ve Duyar Vana ortak eğitim organizasyonu gerçekleştirildi.

Yangın söndürme sistemlerinde kabul görmüş uluslararası standart ve onay kuruluşları olan UL, FM, NFPA, LPCB , VdS hakkında bu kurumların pompalar için talep ettikleri özellikler ve bu kurumların yapısal işleyiş biçimleri hakkında genel bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

Test eden / Listeleyen Kurumlar;

  • TSE ( Türkiye )
  • UL (US)
  • VdS (Almanya)
  • ULC (Kanada)
  • APSAD (Fransa)

Onay / Sertifika Veren Kurumlar;

  • FM (ABD)
  • VdS (Almanya)
  • CNPP (Fransa)

Yangın pompaları çalışma prensibi, performans kriterleri, pompa malzeme seçimi, aksesuar ve yardımcı ekipmanların doğru kullanımı hakkında standartların talepleri doğrultusunda doğru kullanım şekilleri ve sistemdeki doğru montaj yerleri belirtildi. Sertifika, üretici ve son kullanıcı döngüsünde dikkat edilmesi gerek bazı ana unsurlar ele alındı. Duyar Pompa ürün grubu hakkında bilgi verildi.

  • Yangınla mücadelede kullanılan tüm ekipmanların her birinin (sprinklerden, yangın pompasına kadar) çok büyük yaşamsal önemi vardır. Bu maksatla her birinin devamlı olarak uzun yıllar çalışır durumda olması gerekmektedir. Sistemin çalışır durumda olabilmesi ise her bir ekipmanın kalitesine bağlıdır. Yangın pompaları, yangınla mücadelede yetkili birim tarafından listelenmiş/onaylanmış olmalıdır. Yangın pompaları proje bilgileri ile uyumlu olmalıdır. Dönemsel pompa testleri yapılmalıdır

Eğitimize olan ilgileri ve geniş çaplı katılımları için Muğla İtfaiye Dairesine, Duyar Pompa olarak teşekkürlerimizi sunarız.