Haberler

Yeşil Yatırımlara Teşvik Eden, Küresel Değer Zincirlerinin Gölgesinde Çalışmalarımıza Yön Veriyoruz

İklim krizi global bir sorun ve her yeri etkiliyor. Günümüzde enerji verimliliği ve yeşil çevre en çok konuşulan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Glasgow’daki COP26 Zirvesi’nde bütün karar alıcılar ve liderler bu konuda yerel düşünmenin önemine değinerek adımlar atılmasının altını çizdi. Birçok farklı sektörün kendi iç dinamikleri kapsamında ele aldığı bu konuyu, sürdürülebilir teknolojiler açısından sektörün yeni lider firmalarından biri olarak anılan Duyar Pompa’nın Genel Müdürü Faik Öner’le değerlendirdik.

Gerek enerji kaynaklarının azalması, gerekse fosil esaslı enerji kaynaklarının kullanılması ve sonrası oluşan gazların çevreyi olumsuz etkilemesi, enerjiyi daha az tüketen cihazların geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur diyen Faik Öner, “Sera gazı emisyonu, küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları özellikle 1990’lı yıllardan itibaren küresel bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu sorunlarla mücadele kapsamında bölgesel veya uluslararası düzeyde birçok çalışma yürütülmektedir. Son olarak 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması ile dünyadaki ülkelerin tamamına yakını, sera gazı emisyonlarının ve küresel ısınmanın azaltılması için birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Bu sorunların çözümü için şimdiye kadar en somut adımları atan ve diğer ülkeleri de bu konuda teşvik eden Avrupa Birliği (AB), Kasım 2019’da yayınladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) bildirisi de bu kararlılığın ve hassasiyetin bir sonucu olmuştur. Bu mutabakat, sadece AB üye ülkeleri için değil, AB ile siyasal, ekonomik ve coğrafi açıdan ilişkisi bulunan tüm ülkeler açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra AB ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantı içerisinde olan kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar da yayınlanan mutabakatın kapsamı alanına girmektedir. Mutabakatın odak noktası daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaktır. Bizlerde Duyar Pompa olarak yenilebilir enerji odağında geliştirmekte olduğumuz ürün çeşitliliğimizde, tüm yaşam döngüleri boyunca çevre dostu ürünlere öncelik veriyoruz. Bu kapsamda ürettiğimiz pompalarda frekans konvertörü kullanımı da enerji verimliliğine önemli katkı sağlamaktadır. Çünkü pompalar ihtiyaç duyulan maksimum yüke yani ihtiyaca göre seçilmekte, ancak ömürlerinin çok büyük bölümünü kısmi yüklerde yani çok daha düşük ihtiyaçları karşılayarak geçirmektedirler. Buna en tipik örnek olarak ısıtma sisteminde kullanılan OPUS sirkülasyon pompalarını verebiliriz. Frekans konvertörlü sirkülasyon pompaları, ısıtma periyodunun %98’ine karşılık gelen kısmı yük ihtiyaçlarında frekansı düşürerek, pompanın gerçekte ihtiyaç duyulan değere daha yakın bir noktada çalışmasına olanak tanırlar ve önemli bir enerji tasarrufu sağlarlar. Enerji verimliliğini etkileyen bir diğer konu ise, pompaların seçimine ilişkindir. Eğer pompa yanlış noktada seçilmiş ise motor ve hidrolik verimliliğinin yüksek olmasının avantajları neredeyse ortadan kalkıyor. Pompa eğrisi üzerinde belirtilen en yüksek hidrolik verim noktasının ±%20 aralığındaki bölgede seçilmesi gerekiyor. Eğer bu bölgede seçilmezse yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilemeyebilir.” ifadelerini kullandı.

Bir pompayı tercih ederken, verimliliğini etkileyen faktörlerin bilinmesi, pompanın tasarruflu çalışmasının yanında uzun ömürlü ve sessiz çalışmasını da sağlayacaktır diyerek sözlerine devam eden Duyar Pompa Genel Müdürü Faik Öner, “Sonuç olarak enerji tasarruflu yeni nesil ürünlerin kullanımı, hem ödediğimiz bedel anlamında bireysel hem de ülkenin geleceği açısından da toplumsal faydalar sağlayacaktır. Bu tür yaklaşımlar bizlerin daha yaşanabilir, daha yeşil bir dünyayla buluşmamızı hızlandıracaktır. Üretim, yeşil dönüşümü esas alarak şekilleniyor ve ticari hayata yön verir duruma geliyor. Bizlerde Duyar Pompa olarak yeşil yatırımlara teşvik eden, küresel değer zincirlerinin gölgesinde çalışmalarımıza yön veriyoruz. Temiz enerji yaklaşımının dışına çıkmadan daha sürdürülebilir ve çevreye saygılı üretim döngüleri sağlamanın yollarını ortaya koyan sürdürülebilir endüstri için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.